บล็อก - Glorystar Laser

ความแตกต่างระหว่างเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์และเครื่องตัดเลเซอร์ CO2

การตัดด้วยเลเซอร์ หมายถึงการใช้ลำแสงเลเซอร์ความหนาแน่นก …

ความแตกต่างระหว่างเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์และเครื่องตัดเลเซอร์ CO2 Read More »

การเลือกก๊าซและแรงดันที่เหมาะสมสำหรับเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์

เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ใช้ในการตัดวัสดุประเภทต่างๆ และ …

การเลือกก๊าซและแรงดันที่เหมาะสมสำหรับเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ Read More »

เครื่องตัดเลเซอร์โลหะ เลเซอร์: ประเภทและข้อดีของกระบวนการตัด

เครื่องตัดหัวแบบกลไกของเครื่องตัดด้วยเลเซอร์จะไม่สัมผัส …

เครื่องตัดเลเซอร์โลหะ เลเซอร์: ประเภทและข้อดีของกระบวนการตัด Read More »

Scroll to Top